Kostenplaatsen en kostendragers

Kostenplaatsen en kostendragers​

Cijfers vanuit de administratie kan je op verschillende manieren presenteren. Zo willen sommige ondernemers het alleen op hoofdlijnen zien en andere willen het juist weer zo gedetailleerd mogelijk. Om deze details aan te brengen in de administratie en dus de cijfers, wordt vaak gebruikt gemaakt van kostenplaatsen en kostendragers. 

Wat is een kostenplaats en wat is een kostendrager?

Kostenplaatsen en kostendragers zijn extra dimensies die je aan een boeking meegeeft. Op de dimensie kan je verder zoomen, zodat je van bijvoorbeeld een afdeling of project weet wat de kosten en opbrengsten zijn geweest. De verschillende afdelingen of projecten kan je naast elkaar leggen om te vergelijken wat bijvoorbeeld winstgevend is en wat niet.

Bovenstaand heeft voornamelijk betrekking op kostenplaatsen. Kostendragers hebben meer betrekking op een verdeling van een afdeling of project. Het is mogelijk om beide andersom te gebruiken, maar deze volgorde is het handigst. 

De verdieping van kostendragers kan je persoonsniveau of jaartal doen. Als voorbeeld: van de afdeling marketing (kostenplaats) wil je graag weten hoe Jan Joost (kostendrager) gepresteerd heeft in een bepaalde periode. In Exact Online open je dan de balans/winst en verlies en selecteer je de gewenste kostenplaats en kostendrager. Zo heb je direct inzicht in dit specifieke geval. 

In de praktijk zien wij dat veelal kostenplaatsen op zichzelf worden gebruikt en kostendrager niet zo zeer. Een veel voorkomende dimensie van kostenplaatsen zijn projecten die uitgevoerd worden. Per project heb je dan het inzicht in plaats van op totaalniveau. 

Onze scanservice kan automatisch kostenplaatsen van facturen aflezen en in een boeking voorstellen.

Uiteindelijk is het doel om inzicht in de verschillende kostenplaatsen en kostendragers te krijgen. Voor de rapportages gebruiken wij verschillende applicaties die aansluiten bij de wensen van de ondernemer. In eerste instantie wordt er gerapporteerd vanuit de administratie en mocht dit niet voldoende verdiepend zijn, dan kijken we welke applicatie voldoet aan de wensen.

FIT Administraties